dilluns, 25 de setembre de 2017

Si no hi ha sang no hi ha botifarrons

(versión en español para lectores internacionales más abajo)

Les xarxes socials són una cosa fantàstica. Pots compartir a l’instant la teva opinió sobre qualsevol cosa amb (potencialment) milions de persones amb les quals comparteixes gust i aficions. Jo vaig crèixer a una època a la qual les converses sobre les sèries que vèiem o els llibres que llegiem passaven al pati de l’escola o (si erem d’aquests) a les seccions de correu dels nostres còmics preferits. Avui ja no has d’esperar ni fer cap esforç. Des d’allà on siguis, sense haver-te ni aixecat de la butaca del cine, pots obrir el facebook o el twitter i compartir allà la teva opinió.

Fa uns mesos al facebook d’un contacte meu va tenir lloc un intercanvi interessant. Tot el que ell va posar va ser: “Se puede saber mucho sobre una persona por su película de vampiros favorita”. Ja podeu imaginar com va continuar això. Dotzenes de respostes on cadascú va dir la seva. Però si us fixau en la formulació de la frase, l’individu en qüestió no havia demanat res -- simplement tothom va interpretar-ho com una invitació a respondre a una pregunta que donaven per implícita.

Intrigat per aquest comportament, he estat experimentant amb els meus contactes de facebook durant uns mesos, compartint estats i opinions que sabia que resultarien xocants o convidarien a la rèplica, com ara que em va agradar Prometheus o la darrera temporada de The Walking Dead, o que no havia vist Game of Thrones durant dos anys, i que quan m’he posat al dia, tampoc m’ha agradat tant (true story!).

(Com que la majoria dels meus contactes són uns frikis, aquesta és la classe de temes que desperten el seu interés; sospit que una critica del pensament de Kierkegaard o l’art de Magritte no tendria el mateix efecte)

Les respostes, per suposat, no es van fer esperar.

Però tranquils, que això no és una defensa de les meves opinions peculiars. És una observació d’un fenòmen molt generalitzat, que m’agrada anomenar “idò a jo”. Consisteix en que quan mantens una conversa o comparteixes una opinió o estat a les xarxes socials, la majoria de respostes solen consistir en aportar la nostra opinió favorable o discordant, o en contar una anècdota remotament relacionada, com si es tractàs d’una competició. Per exemple,

“Ja he vist la darrera pel·lícula de David Lynch” - possibles respostes: “a mi no em va agradar”, “jo encara l’he de veure”, “la que a mi em va agradar va ser Mulholland Drive”

(val, aquesta no és un exemple realista, provem una altra)

“Acabo de tornar de Japó, quina passada de país” - possibles respostes: “quina enveja, jo hi vull anar”, “a mi em va encantar, vas visitar Osaka?”, “idò jo acab de tornar de Londres”

“Diumenge de platja descansant” - possibles respostes: “jo hi vaig anar la setmana passada”, “a jo m’ha tocat fer feina”, “jo estic jugant a dungeons amb els colegues”.

I així successivament. I siguem sincers, tots ho feim.

Però aquest fenomen no és exclusiu de les xarxes socials, és clar. La major part de les converses que tenim en la nostra vida quotidiana téner per únic propòsit que tots els interlocutors aportin la seva pròpia experiència al que conta l’altre. Heu anat de vacances? Us contaran on han estat ells, o on volen anar. Heu començat a estudiar? Ells també, o volen fer-ho, o la seva cosina estudia una cosa remotament semblant. Heu estat malalts? Tothom coneix qualcú que ha patit de lo mateix.

Al seu clàssic llibre “How to Win Friends and Influence People”, Dale Carnegie exposa un fet comprovar empíricament: que el primer i quasi l’únic que ens importa realment som nosaltres mateixos, i tot el que llegim, sentim i rebem en general està filtrat per la nostra pròpia experiència. I per això arribam al punt de que ja no participam en una conversa o intercanvi per interés, sinó purament per a manifestar, i segurament reforçar, la nostra opinió.

Però això ja no és que sigui un fenòmen socialment qüestionable. És, simplement, mala educació. Si cada vegada que vos conten qualque cosa, o us donen una opinió, la vostra resposta ha de ser xerrar de vosaltres mateixos (d’una forma o una altra), aquesta és la meva resposta.


L’art de mantenir una conversa, tant a les xarxes socials com en persona, on les nostres respostes no es limitin a parlar de nosaltres, és una habilitat digna d’ensenyar-se a l’escola. Allà o els antics grecs practicaven la retòrica, i als fills de l’aristocràcia se’ls ensenyaven “gràcies socials”, a la nostra època tenim twitter, que és bàsicament un aparador del narcissisme i manca d’empatia de la nostra societat.

La meva sogra, una senyora que aprecia les bones maneres, en certa ocasió es va proposar educar a un grup d’amigues. Els havia de contar una notícia important (que el meu cunyat anava a adoptar un fill) i abans de començar els va advertir que no volia que la seva resposta al que els havia de contar fós del tipus “idò jo conec a qualcú que també”. Al cap dels anys d’aquella conversa, no només les seves amigues no es van ofendre, sino que han apreciat que els hagués ensenyat a conversar.

La meva sogra és una dona sàbia, i amb voluntat per a educar a la gent. Jo no tenc tanta paciència.

No em malentengueu, m’encanta saber l’opinió de la gent. Prenc nota constantment del que em recomanen, i no tenc cap problema en saber qui comparteix la meva opinió i qui no. Però quan una conversa és un intercanvi de monòlegs sense que ningú s’interessi realment pel que l’altre té que dir, a mi ja em podeu esperar.

Perquè meva pel·lícula de vampirs preferida és “Let me in” (Déjame Entrar), i si tens qualque problema,--

Las Redes sociales son algo fantástico. Puedes compartir al instante tu opinión sobre cualquier cosa con (potencialmente) millones de personas con los que compartes gustos y aficiones. Yo crecí en una época en la que los conversaciones sobre las series que veíamos o en los libros que leíamos pasaban en el patio de la escuela o (si éramos de estos) en las secciones de correo de Nuestros cómics Favoritos. Hoy ya no tienes que esperar ni Hacer ninguna Esfuerzo. Desde allí donde estés, sin haberte levantado de la butaca del cine, puedes Abrir el facebook o el twitter y compartir allí mismo tu opinión.

Hace unos meses en el Facebook de un contacto mío tenía  lugar un intercambio interesante. Todo lo que él puso fue: "Se puede saber mucho sobre una persona por su película de vampiros favorita". Ya puedes imaginar como continuó eso. Docenas de respuestas donde cada uno dijo lo suyo. Pero si os fijáis en la formulación de la frase, el individuo en cuestión no había preguntado nada - simplemente todo el mundo lo interpretó como una invitación a responder a una pregunta que daban por implícita.

Intrigado por este comportamiento, he estado experimentando con mis contactos de Facebook durante unos meses, compartiendo estados y opiniones que sabia que resultarían chocantes o invitarían a la réplica, como que me gustó Prometheus o la última temporada de The Walking Dead, o que no había visto Juego de tronos durant 2 años, y que cuando me he puesto al día, tampoco había para tanto (true story!).

(como la Mayoría de mis contactos son unos frikis, esta es la clase de temas que despiertan sume interés; sospecho que una crítica del pensamiento de Kierkegaard o el arte de Magritte no tendría el mismo efecto)

Las Respuestas, por supuesto, no se hicieron esperar.

Pero tranquilos, que esto no es una defensa de mis opiniones peculiares. Es una observación de un fenómeno muy generalizado, que me gusta llamar "pues a mí". Consiste en que cuando mantienes una conversación o compartes una opinión o estado en las Redes sociales, la mayoría de respuestas suelen consistir en aportar nuestra opinión favorable o discordante, o en contar una anécdota remotamente relacionada, como si se tratara de una competición. Por ejemplo,

"Ya he visto la última Película de David Lynch" - Posibles Respuestas: "a mí no me gustó", "yo todavía la tengo que ver", "la que a mi me gustó fue Mulholland Drive"

(Vale, este no es un ejemplo realista, probamos otro)

"Acabo de regresar de Japón, qué pasada de país" - Posibles Respuestas: "qué envidia, yo quiero ir", "a mi me encantó, visitaste Osaka?", "Pues yo acabo de volver de Londres"

"Domingo de playa descansando" - Posibles Respuestas: "yo fui la semana pasada", "a mí me ha tocado trabajar", "yo estoy jugando a dungeons con los colegas".

Y así sucesivamente. Y seamos sinceros, todos lo hacemos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de las Redes sociales, claro. La mayor parte de las conversaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana tener por único propósito que todos los interlocutores aporten sum propia experiencia a lo que cuenta el otro. Has Iio de vacaciones? Os contarán donde han estado ellos, o donde quieren ir. Has empezado a estudiar? Ellos también, o quieren Hacerlo, o su prima estudia algo remotamente parecido. Has estado enfermo? Todo el mundo conoce alguien que ha sufrido de lo mismo.

En su clásico libro "How to Win Friends and Influence People", Dale Carnegie expone un hecho comprobado empíricamente: que lo primero y casi lo único que NOS importa realmente somos nosotros mismos, y todo lo que leemos, oímos y recibimos en general está filtrado por nuestra propia experiencia. Y por eso llegamos al punto de que ya no participamos en una conversación o intercambio por interés, sino puramente para manifestar, y seguramente reforzar, nuestra opinión.

Pero esto ya no es que sea un fenómeno socialmente cuestionable. Es, simplemente, mala educación. Si cada vez que nos cuentan algo, o nos dan una ppinión, nuestra respuesta debe ser charlar de nosotros mismos (de una forma u otra), esta es mi respuesta:El arte de mantener una conversación, tanto en las redes sociales como en persona, donde nuestras respuestas no se limiten a hablar de nosotros, es una habilidad digna de enseñarse en la escuela. Allí donde los antiguos griegos practicaban la retórica, y a los hijos de la aristocracia se les enseñaban "gracias sociales", en nuestra época tenemos twitter, que es básicamente un escaparate del narcisismo y falta de empatía de nuestra sociedad.

Mi suegra, una señora que aprecia las buenas maneras, en cierta ocasión se propuso educar a un grupo de amigas. Les había de contar una noticia importante (que mi cuñado iba a adoptar un hijo) y antes de empezar les advirtió que no quería que su respuesta a lo que les había de contar fuese del tipo "pues yo conozco a alguien que también". Al cabo de los años de aquella conversación, no sólo sus amigas no se ofendieron, sino que han apreciado que los hubiera enseñado a conversar.

Mi suegra es una mujer sabia, y con voluntad para educar a la gente. Yo no tengo tanta paciencia.

No me malinterpretéis, me encanta saber la opinión de la gente. Tomo nota constantemente de lo que me recomiendan, y no tengo ningún problema en saber quién comparte mi opinión y quién no. Pero cuando una conversación es un intercambio de monólogos sin que nadie se interese realmente por lo que el otro tiene que decir, a mí ya me puede esperar.

Porque mi película de vampiros favorita es "Let me in" (Déjame Entrar), y si tienes algún problema,

diumenge, 18 de juny de 2017

Festes passades, coques menjades

(versión en castellano para lectores internacionales, más abajo)Diu la meva dona que una de les habilitats més valuoses és la de saber acabar. Diu que quan era petita, a ca seva la van educar per a aprendre a recollir les juguetes després de jugar, el bany després de dutxar-se, o el poal després de fregar. Que aquest darrer pas és el que marca la diferència entre una feina acabada i una a mig fer.

I en la vida en general, aquest darrer pas és el que marca la diferència entre l’èxit i el fracàs. Perquè siguem sincers, qualcú acabarà per recollir les nostres noses si les deixam enmig, però ningú acabarà les nostres tasques. I si qualcú altre ha d’acabar-les, és possible que no ens necessitin per a fer-les en primer lloc. Les persones que no saben acabar les coses són, de fet, tan inútils com les que no les saben fer en absolut.

A la meva feina tenim una dita sobre els projectes: quan el 90% està acabat, encara queda l’altre 90%. I és que no només acabar és el que compta, és que molt sovint menyspream l’esforç que queda per acabar quan la feina ja està “feta”. I és per això que hi ha tanta de gent que mai no acaba les coses que comença, perquè quan es troben amb la dificultat real d’arribar al final, és quan perden l’interés.

La primera conseqüència d’aquest enteniment és que molta de gent ja no comença les coses, perquè no esperen ser capaços d'acabar-les. La segona, que desmarcar-se de la immensa majoria és tan simple com fer aquest darrer esforç.

Has acabat d’escriure aquella novel·la? Idò ara l’envies a editors, o la publiques.
T’has apuntat al gimnàs? Idò  ara hi vas totes les setmanes.
T’has apuntat a aquella classe? Idò ara practica regularment.
Has començat a llegir “La recerca del temps perdut”? Idò ara te l’acabes. (no, de veres, et ret a que ho intentis)

El costum de la gent per començar coses que mai acaben es pot veure comparant les xifres de vendes de llibres i les estadístiques de lectura; les altes al gimnàs el setembre i la gent que encara hi va el novembre; o sense anar més lluny, la quantitat d’alumnes que vam acabar el meu segon curs de còmic ahir (7) respecte als que el vam començar (16).

Per suposat, tota aquesta filosofia sobre la importància d’acabar no la va inventar la meva dona. Per començar la va aprendre dels seus pares. I en tot cas ha estat una temàtica recurrent de la literatura de productivitat i creixement personal de les darreres dècades. El meu discurs preferit és el de l’autor Seth Godin, que va parlar de que el culpable de la nostra tendència natural a no acabar les coses és la part primitiva de la nostra ment, el cervell reptil.


(si no pots entendre aquest video perquè està en anglès, potser aquesta és una altra cosa que no tampoc has acabat)Seth Godin: Quieting the Lizard Brain from 99U on Vimeo.

El cas és que el propi Seth Godin va explicar en el seu llibre The Dip la raó per la qual tants de projectes moren joves. I és que com a ser humans, som molt dolents triant les nostres batalles.

Aquest defecte l’he patit constantment al llarg de la meva vida. Llibres sense acabar de llegir, llocs que no he posat data visitar, amistats que he perdut per no haver mantingut el contacte, … segur que tots podeu fer la vostre pròpia llista. I segur que tots teniu qualque bona raó per no haver acabat en cada cas.

(I sí, la desídia compta.)

Ara bé, que hi hagi moltes coses que he deixat a mitges, com tothom, no vol dir que no hagi acabat mai res. Vaig acabar la universitat, i creu-me que no en tenia cap ganes (encara que vaig tardar 7 llargs anys). Vaig començar a córrer fa més de 15 anys, i encara ho faig (encara que el company de feina amb qui hi vaig començar a anar va deixar-ho al tercer dia). Vaig començar a meditar fa dos anys, i encara ho faig cada dia. Gimnàs? Tres vegades per setmana. Cómics...?

Ah, amics meus, els còmics.

N’he acabat un altre, sabeu? Un nou Huérfanos, la sèrie que vaig començar a publicar el 2002. El número 6, ni més ni menys. Aquest es suma al còmic d’aventures que vaig acabar el 1995 i la novel·la gràfica que vaig tardar 20 anys a acabar. No és tant per 25 anys dibuixant, però està bé per haver-ho fet en el meu temps lliure.

I no només l’he acabat. El vaig “acabar” fa mesos, de fet. Però acabar també significa revisar els textos, traduir-lo a l’anglès, imprimir-lo per a vendre. L’altre 90%. La diferència entre l’èxit i el fracàs.

I el cas és que no té cap secret. Només el de saber triar les nostres batalles. Saber el que volem, saber el que ens costarà i estar disposats a pagar el preu. No n’hi ha més.

El cas és que molts de nosaltres (i m’incloc) no sabem el què volem, per començar. Potser sabem el que volem ara mateix, però no a llarg termini. I ens embarcam en tasques que deixarem a mitges quan es tornin massa feixugues, o simplement quan apareixi una altra cosa que ens fa més ganes.

I és normal. Estam tan acostumats a deixar coses a mitges que ja no li donam cap valor al compromís amb nosaltres mateixos, amb el nostre temps i els nostres projectes. Després de tot, sempre tendrem més temps per a fer-ho, no? Perquè sou immortals, no?

Per si de cas qualcun de vosaltres és un pobre mortal, Seth Godin proposa dues regles simples que he aplicat sempre amb èxit, no importa quant de temps m’hagi tardat.

  1. No comencis res que no estiguis disposat a acabar
  2. Acaba tot el que comencis.

La meva dona du aquesta regla al límit amb els seus llibres. Encara que l’avorreixi soberanament, mai deixa un llibre sense acabar - cosa que a mi en particular em sembla exagerada: si un llibre és dolent, és molt millor deixar-lo a mitges que perdre més temps confiant en que s’arregli al final. De fet, la de deixar un projecte a temps és una altra de les regles que proposa Seth Godin: hi ha batalles que senzillament no val la pena lluitar. Però aquesta potser és una altra història.

Tot això ha estat una forma extremadament llarga de contar dues coses: (1) que he acabat un nou còmic, podeu llegir tot al respecte en el meu altre blog; i (2) he començat un nou projecte, un que havia estat considerant des de ja feia temps, i que en compliment de les dues normes anteriors, un dia l’hauré d’acabar, encara que torni a tardar 20 anys com em va passar amb la novel·la gràfica.

I després, qui sap, potser em proposaré llegir a Proust.

--


Dice mi esposa que una de las habilidades más valiosas es la de saber terminar. Dice que cuando era pequeña, en su casa la educaron para aprender a recoger los juguetes después de jugar, el baño después de ducharse, o el cubo después de fregar. Que este último paso es el que marca la diferencia entre un trabajo acabado y uno a medio hacer.   Y en la vida en general, este último paso es el que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque seamos sinceros, alguien acabará para recoger nuestros estorbos si las dejamos en medio, pero nadie acabará nuestras tareas. Y si otro ha de terminarlas, es posible que no nos necesiten para hacerlas en primer lugar. Las personas que no saben terminar las cosas son, de hecho, tan inútiles como los que no saben hacerlas en absoluto.   En mi trabajo tenemos un dicho sobre los proyectos: cuando el 90% está terminado, todavía queda el otro 90%. Y es que no sólo acabar es lo que cuenta, es que muy a menudo subestimamos el esfuerzo que queda para terminar cuando el trabajo ya está "hecho". Y es por eso que hay tanta gente que nunca termina las cosas que empieza, porque cuando se encuentran con la dificultad real de llegar al final, es cuando pierden el interés.   La primera consecuencia de esta comprensión es que mucha gente ya no empieza las cosas, porque no están dispuestos a terminarlas. La segunda, que desmarcarse de la inmensa mayoría es tan simple como hacer este último esfuerzo. Has terminado de escribir esa novela? Pues ahora lo envías a editores, o la publicas.
Te has apuntado al gimnasio? Pues ahora vas todas las semanas.
Te has apuntado a esa clase? Pues ahora practica regularmente.
Has empezado a leer "La búsqueda del tiempo perdido"? Pues ahora te lo acabas. (No, de verdad, te reto a que lo intentes) La costumbre de comenzar cosas que nunca se acaban se puede ver comparando las cifras de ventas de libros y las estadísticas de lectura; las altas en el gimnasio en septiembre y la asistencia en noviembre; o sin ir más lejos, la cantidad de alumnos que acabamos el segundo curso de cómic ayer (7) respecto a los que lo empezamos (16).   Por supuesto, toda esta filosofía sobre la importancia de terminar no se la inventó mi mujer. Para empezar ella la aprendió de sus padres. Y en todo caso ha sido una temática recurrente de la literatura de productividad y autoayuda de las últimas décadas. Mi discurso preferido es el del autor Seth Godin, que habló de que el culpable de nuestra tendencia natural a no terminar las cosas es la parte primitiva de nuestra mente, el cerebro reptil

(Si no puedes entender este video porque está en inglés, tal vez esta es otra cosa que no tampoco has acabado)  
Seth Godin: Quieting the Lizard Brain from 99U on Vimeo.
El caso es que el propio Seth Godin explicó en su libro The Dip la razón por la que tantos proyectos mueren jóvenes. Y es que como seres humanos, somos muy malos eligiendo nuestras batallas.   Este defecto lo he sufrido constantemente a lo largo de mi vida. Libros sin terminar de leer, lugares que no he llegado a visitar, amistades que he perdido por no haber mantenido el contacto, ... seguro que todos podéis hacer vuestra propia lista. Y seguro que todos tenéis alguna buena razón para no haber terminado en cada caso.   (Y sí, la desidia cuenta como buena razón.)   Ahora bien, que haya muchas cosas que, como todo el mundo, he dejado a medias, no quiere decir que no haya terminado nada. Terminé la universidad, por ejemplo, y créeme que no tenía ningunas ganas (aunque tardé 7 largos años). Empecé a correr hace 15 años, y aún lo hago (aunque el compañero de trabajo con quien empecé a ir lo dejó al tercer día). Empecé a meditar hace dos años, y aún lo hago todos los días. Gimnasio? Tres veces por semana. Cómics ...?   Ah, amigos míos, los cómics.   He terminado otro, sabes? Un nuevo Huérfanos, la serie que empecé a publicar en 2002. El número 6, ni más ni menos. Esto sumado al cómic de aventuras que terminé en 1995 (en plena universidad) y la novela gráfica que tardé 20 años en terminar. Quizás no es tanto para 25 años dibujando, pero está bien para algo que tengo que hacer en mi tiempo libre.   Y no sólo lo he acabado. Lo "terminé" hace meses, de hecho. Pero acabar también significa revisar los textos, traducirlo al inglés, imprimirlo para vender. El otro 90%. La diferencia entre el éxito y el fracaso.   Y el caso es que no tiene ningún secreto. Sólo el saber elegir nuestras batallas. Saber lo que queremos, saber lo que nos costará y estar dispuestos a pagar el precio. No hay más.   El caso es que muchos de nosotros (y me incluyo) no sabemos lo que queremos, para empezar. Quizás sabemos lo que queremos ahora mismo, pero no a largo plazo. Y nos embarcamos en tareas que dejaremos a medias cuando se vuelvan demasiado pesadas, o simplemente cuando aparezca otra cosa que nos hace más ganas.   Y es normal. Estamos tan acostumbrados a dejar cosas a medias que ya no le damos ningún valor al compromiso con nosotros mismos, con nuestro tiempo y nuestros proyectos. Después de todo, siempre tendremos más tiempo para hacerlo, no? Porque sois inmortales, verdad?   Por si acaso alguno de vosotros es un pobre mortal, Seth Godin propone dos reglas simples que he aplicado siempre con éxito, no importa cuánto tiempo me haya tardado. 1. No empieces nada que no estés dispuesto a acabar 2. Termina todo lo que empieces. Mi mujer lleva esta regla al límite con sus libros. Aunque le aburra soberanamente, nunca deja un libro sin terminar - cosa que a mí en particular me parece exagerada: si un libro es malo, es mucho mejor dejarlo a medias que perder más tiempo confiando en que se arregle el final . De hecho, la de dejar un proyecto a tiempo es otra de las reglas que propone Seth Godin: hay batallas que sencillamente no vale la pena luchar. Pero esta puede ser es otra historia. Todo esto ha sido una forma extremadamente larga de contar dos cosas: (1) he acabado un nuevo cómic, puedes leer todo al respecto en mi otro blog; y (2) he comenzado un nuevo proyecto, uno que había estado considerando desde hacía ya tiempo, y que en cumplimiento de las dos normas anteriores, un día tendré que terminar, aunque vuelva a tardar 20 años como me pasar con la novela gráfica.   Y luego, quién sabe, quizá me propondré leer a Proust.

diumenge, 12 de març de 2017

Per davallar tots els sants ajuden

(versión en castellano para lectores internacionales más abajo)


És 11 de març i encara no vos havia felicitat l'any nou! Costa de creure que ja estiguem al 2017, no? Si l’any 2015 ja ens costava creure que estàvem a l'any on passava Regreso al Futuro 2, ara estem a l'any de Perseguido (The Running Man). El futur ja és aquí, i com ja deia en el meu èpic discurs "Dude, where's my future?", aquest futur deixa molt que desitjar. Això sol ser així quan ens esperam a que les coses simplement acabin passant, que mai compleixen les nostres expectatives. Excepte potser la fi del món, que en el nou ordre mundial potser arribarà abans del que esperàvem.


Quan el prospecte del futur és la destrucció del planeta i/o l'aniquilació de l'espècie, potser els objectius personals resulten d'una certa frivolitat. Però per si de cas resulta que encara puc sobreviure uns anys abans de l'inevitable extinció, aquests darrers mesos he procurat mantenir-me ocupat. I he descobert que quan et mantens en marxa, el temps és relatiu. Segurament Einstein ho va explicar millor, però tenc la sensació que he descobert una norma fonamental de la realitat que val la pena conèixer.


El passat mes de setembre, com molta gent fa després de l'estiu, em vaig apuntar a un gimnàs. Res d'especial. si no fós perquè als meus 41 anys mai no havia fet mai. Sis mesos després, vaig al gimnàs tres vegades per setmana sense pensar-hi - per hàbit. Però això és ara, perquè quan m'hi vaig apuntar m’assaltaven tota classe de dubtes sobre la meva habilitat per a usar les màquines, la meva capacitat per tenir accidents, i sobretot: d'on trauria el temps?


El mateix mes també vaig canviar el metro per la bicicleta. Res d’especial, si no fós perquè no havia anat en bicicleta des de feia uns 25 anys. Per sort, és cert el que diuen de que no s’oblida, i ara hi vaig cada dia sense pensar-hi. Però en el primer moment, vaig tardar setmanes entre que vaig tenir la tarja del bicing i que vaig començar a usar-lo. Novament, totes les meves pors a no saber circular per aquells carrils tan estrets, o atropellar vianants, van fer acte de presència.


Ara fa tres setmanes, vaig córrer la mitja marató de Barcelona. Abans d’això, ja havia corregut la Mercè i la Jean Bouin, i el mes que vé toquen la Nocturna de L’Hospitalet, la dels Bombers i la de El Corte Inglés. També surto a córrer 10 km cada diumenge. Això no tendria res d’especial però és que havia estat anant a córrer regularment durant 15 anys abans de decidir-me a apuntar-me a participar en curses oficials.


Aquesta setmana passada vaig acabar el número 6 de Huérfanos. Ja vos n’enrecordau, de Huérfanos? És aquell còmic que vaig començar a fer i publicar com a fanzine amb el meu amic Enric l’any 2002. I pel qual ningú apostava que duràs més d’un parell de números, fins que se’ns passàs la tonteria. 15 anys després, el projecte segueix endavant - el podeu llegir aquí: http://huerfanos.subcultura.es/tira/126.


Compte que no estic dient res del meu rendiment. Per descomptat que ni aixecant peses ni corrent curses faig unes marques gaire impressionants, són més aviat mediocres. Vaig arribar en el lloc 11586 (de 18000) a la mitja marató. Però de tots els meus coneguts, sóc el que millor marca va fer, només perquè ningú que jo conegui hi va participar.


El mateix es pot dir del meu còmic. Per descomptat que no faig el millor còmic que pogueu llegir, però com recordareu estic estudiant un curs de còmic a l’escola Joso de Barcelona, i dels meus companys, la majoria dels quals dibuixa millor que jo, només un ha fet un còmic complet. (i és una història curta, jo amb 20 anys ja havia fet La Canción de la Lluvia).


Encara que pugui semblar una altra cosa, jo sóc bastant humil, i molt exigent amb jo mateix. La veritat, mai em sent satisfet de quasi res del que faig. Ni del que dibuixo, ni del que escric, ni de la meva feina o el meu rendiment esportiu. Però hi ha una cosa en la que estic invariablement per sobre de la mitja del meu entorn, i és en la meva persistència. Quan em proposo una cosa, sé que la faré fins el final. Això després em causa altres problemes, però almenys sé que si em comprometo amb un projecte no el deixaré a mitges.


Va passar així quan vaig començar a córrer o a meditar, perquè ja ho m’havia passat, dibuixant còmics o fent videojocs. I tenc la confiança de que seguirà essent així, que si és el projecte correcte (i això en sí ja és un art), m’hi comprometré fins al final. I aquesta és una habilitat que és potser la meva única qualitat realment excepcional. I és l’única que he intentar contagiar infructuosament a la gent del meu entorn, tota la que comença les coses i no les acaba, o la que admira el que han aconseguit altres que en molts de casos tot el que han hagut de fer és comparéixer cada dia.


Perquè comparèixer, com diu Woody Allen, és el 80% de l’èxit.


Tot el que el futur ens té reservat és la destrucció del planeta i l’aniquilació de l’espècie. Si vols fer còmics, o meditar, o córrer maratons, o escriure llibres, o aprendre un idioma, o tocar un instrument, o tenir una feina millor, o follar més o el que sigui, no esperis a que passi. No deixis que un pringat mediocre com jo et guanyi només amb posar el peu fora de casa.


Who knows what could happen. 
Do what you do, just keep on laughing 
One thing's true, there's always a brand new day 

So you go and make it happen 
Do your best just keep on laughing 
It's all on you, there's always a brand new day 
Avril Lavigne, "Who Knows"

--

Es 11 de marzo y aún no os había felicitado el año nuevo! Cuesta creer que ya estemos en 2017, no? Si en 2015 ya nos costaba creer que estábamos en el año donde pasaba Regreso al Futuro 2, ahora estamos en el año de Perseguido (The Running Man). El futuro ya está aquí, y como ya decía en mi épico discurso "Dude, where s my future?", Este futuro deja mucho que desear. Esto suele ser así cuando nos esperamos a que las cosas simplemente acaben pasando, que nunca cumplen nuestras expectativas. Excepto quizás el fin del mundo, que en el nuevo orden mundial tal vez llegará antes de lo que esperábamos.

Cuando el prospecto del futuro es la destrucción del planeta y/o la aniquilación de la especie, tal vez los objetivos personales resultan de una cierta frivolidad. Pero por si acaso resulta que todavía puedo sobrevivir unos años antes de la inevitable extinción, estos últimos meses he procurado mantenerme ocupado. Y he descubierto que cuando te mantienes en marcha, el tiempo es relativo. Seguramente Einstein lo explicó mejor, pero tengo la sensación de que he descubierto una norma fundamental de la realidad que vale la pena conocer.

El pasado mes de septiembre, como mucha gente hace después del verano, me apunté a un gimnasio. Nada especial. si no fuera porque a mis 41 años nunca había hecho. Seis meses después, voy al gimnasio tres veces por semana sin pensar - por hábito. Pero eso es ahora, porque cuando me apunté me asaltaban toda clase de dudas sobre mi habilidad para usar las máquinas, mi capacidad para tener accidentes, y sobre todo: ¿de dónde sacaría el tiempo?

El mismo mes también cambié el metro por la bicicleta. Nada especial, si no fuera porque no había ido en bicicleta desde hacía unos 25 años. Por suerte, es cierto lo que dicen de que no se olvida, y ahora voy cada día sin pensar en ello. Pero en el primer momento, tardé semanas entre que tuve la tarjeta del bicing y que empecé a usarlo. Nuevamente, todos mis miedos a no saber circular por esos carriles tan estrechos, o atropellar peatones, hicieron acto de presencia.

Hace tres semanas, corrí la media maratón de Barcelona. Antes de eso, ya había corrido las carrera de la Mercè y la Jean Bouin, y el mes que viene tocan la Nocturna de L'Hospitalet, la de los Bomberos y la de El Corte Inglés. También salgo a correr 10 km cada domingo. Esto no tendría nada de especial pero es que había estado yendo a correr regularmente durante 15 años antes de decidirme a apuntarme a participar en carreras oficiales.

Esta semana pasada terminé el número 6 de Huérfanos. Os acordáis de Huérfanos? Es aquel cómic que empecé a hacer y publicar como fanzine con mi amigo Enric en 2002. Y por el que nadie apostaba que llegaría a tener más de un par de números, hasta que se nos pasara la tontería. 15 años después, el proyecto sigue adelante - lo puedes leer aquí: http://huerfanos.subcultura.es/tira/126.

Ojo que no estoy diciendo nada de mi rendimiento. Por supuesto que ni levantando pesas ni corriendo en carreras hago unas marcas muy impresionantes, son más bien mediocres. Llegué en el lugar 11586 (de 18000) en la media maratón. Pero de todos mis conocidos, soy el que mejor marca hizo, sólo para que nadie que yo conozca participó.

Lo mismo se puede decir de mi cómic. Por supuesto que no hago el mejor cómic que podáis leer, pero como recordaréis estoy estudiando un curso de cómic en la escuela Joso de Barcelona, ​​y de todos mis compañeros, la mayoría de los cuales dibujan mejor que yo, sólo uno ha hecho un cómic completo . (Y es una historia corta, yo con 20 años ya había hecho La Canción de la Lluvia).

Aunque pueda parecer otra cosa, yo soy bastante humilde, y muy exigente conmigo mismo. La verdad, nunca me siento satisfecho de casi nada de lo que hago. Ni de lo que dibujo, ni de lo que escribo, ni de mi trabajo o mi rendimiento deportivo. Pero hay algo en lo que estoy invariablemente por encima de la media de mi entorno, y es en mi persistencia. Cuando me propongo algo, sé que la haré hasta el final. Esto después me causa otros problemas, pero al menos sé que si me comprometo con un proyecto no lo dejaré a medias.

Pasó así cuando empecé a correr o meditar, porque ya lo había vivido dibujando cómics o haciendo videojuegos. Y tengo la confianza de que seguirá siendo así, que con el proyecto correcto (y eso en sí ya es un arte), me comprometeré hasta el final. Y esta es una habilidad que es quizás mi única cualidad realmente excepcional. Y es la única que he intentado contagiar infructuosamente a la gente a mi alrededor, toda la que empieza las cosas y no las termina, o la que admira lo que han conseguido otros que en muchos casos todo lo que han tenido que hacer es comparecer cada día.

Porque comparecer, como dice Woody Allen, es el 80% del éxito.

Todo lo que el futuro nos tiene reservado es la destrucción del planeta y la aniquilación de la especie. Si quieres hacer cómics, o meditar, o correr maratones, o escribir libros, o aprender un idioma, o tocar un instrumento, o tener un trabajo mejor, o follar más o lo que sea, no esperes a que pase. No dejes que un pringado mediocre como yo te gane sólo con poner el pie fuera de casa.Who knows what could happen. 
Do what you do, just keep on laughing 
One thing's true, there's always a brand new day 

So you go and make it happen 
Do your best just keep on laughing 
It's all on you, there's always a brand new day  

Avril Lavigne, "Who Knows"